رول آپ استند دو طرفه (رول آپ A13)

رول آپ دو طرفه برخلاف سایر رول آپ ها از هر دو طرف امکان نمایش تبلیغ محصولات وجود دارد. وزن این سازه نسبت به رول آپ های دیگر بیشتر بوده و ایستایی بالاتری دارد. 

رول آپ A13 (رول آپ دو طرفه)