پاپ آپ استند نمایشگاهی تخت

در بیشتر فضاهای نمایشگاهی سازه هایی بزرگ را مشاهده نموده اید که به صورت صاف یا منحنی یک غرفه را شکل می دهد. این سازه ها نیاز به دیوار ندارند زیرا خود به عنوان یک دیوار و جدا کننده عمل نموده و فضای اختصاصی را برای شما شکل می دهد. در انتها نیز به همان راحتی برپا شدن به سرعت جمع و در یک کیف قابل حمل هستن. این محصول به سادگی قابل حمل و نقل و جابجایی و برپایی است و به سهولت نیز جمع می شود و چندین بار در مراسم های مختلف با تعویض راحت چاپ میتوان از آن استفاده کرد.

ویژگی بارز پاپ آپ

  • در اختیار قرار دادن مساحتی قابل توجه برای مارکتینگ و تبلیغات
  • قیمت اقتصادی و رقابتی
  • وزن سبک
  • دارای لتها وماژول هایی برای تغییر سایز در شرایط مختلف
  • سادگی برپایی و جمع آوری و حمل و نقل
  • دوام و ماندگاری بالا
  • قابلیت تعویض دلخواه چاپ بسته به شرایط

در پاپ آپ تخت حالت قرار گیری این نوع سازه نمایشگاهی به صورت صاف می باشد. قرار دادن دو پاپ آپ تخت در کنار هم به صورت افقی و عمود بر هم نمایش زیبایی به همراه خواهد آورد.