پاپ آپ خطکش مگنتی

پاپ آپ مگنتی به صورت انحصاری تولید شرکت آوا استند است . این سازه نصب بسیار راحت دارد . هر مفصل و خطکش توسط آهنربا به هم متصل میشود.

پاپ آپ خطکش مگنتی