پاپ آپ استند خمیده

 پاپ آپ پین دار سازه ای سبک جهت حمل راحت با قابلیت نصب آسان است. خطکش ها با کمک پین داخل مفصل میروند