پاپ آپ ریلی پین دار طرح سوئیسی

 پاپ آپ پین دار سازه ای سبک جهت حمل راحت با قابلیت نصب آسان است. خطکش ها با کمک پین داخل مفصل میروند پاپ آپ خطکش کشویی