پاپ آپ گرد (استوانه ای)

تولید و فروش نوع خاصی از پاپ آپ نمایشگاهی توسط گروه تولیدی آوا استند، شامل پاپ آپ استوانه ای و میز استوانه ای و چاپ دورتادور سازه به صورت گرد.
پاپ آپ گرد