پاپ آپ بنری

در پاپ آپ بنری چاپ رویه کار از جنس بنر و یا پارچه استفاده میشود که نسبت به سایر استندهای پاپ آپ هزینه چاپ ارزانتری دارد.