پاپ آپ تخت به عنوان دیوار تبلیغاتی در همایش ها و ... استفاده میشود . جنس سازه آلومینیومی درجه یک به صورت چاپ یک تکه و سراسری . جنس چاپ از پارچه یا بنر میتوان استفاده کرد که به وسیله نوار pvc به سازه متصل میشود . از خصوصیات پاپ آپ بنری به دو طرفه بودن آن میتوان اشاره کرد و اینکه هزینه چاپ به صرفه تر میشود.