پاپ آپ نمایشگاهی کرو

پاپ آپ 5*3 مدل خمیده یا کرو با پروفیل درجه یک آلومینیومی به ضخامت 16 فقط در مجموعه آوا استند ارائه میشود.
مدل پاپ آپ نمایشگاهی خمیده دارای 5 لت و 3 ماژول است.
ارتفاع در پاپ آپ نمایشگاهی خمیده 2.30 و هر لت 70 سانت است که در مجموع برای چاپ 7 لت نیاز دارد.
چاپ پلات لمینیت بهترین نوع چاپ برای این سازه است.
553