پاپ آپ نمایشگاهی کرو

پاپ آپ 4*3 مدل خمیده یا کرو با پروفیل درجه یک آلومینیومی به ضخامت 16 فقط در مجموعه آوا استند ارائه میشود.
مدل پاپ آپ نمایشگاهی خمیده دارای 4 لت و 3 ماژول است.
ارتفاع در پاپ آپ نمایشگاهی خمیده  2.30 و هر لت 70 سانت است که در مجموع برای چاپ 6 لت نیاز دارد.
چاپ پلات لمینیت بهترین نوع چاپ برای این سازه است.
4