پاپ آپ نمایشگاهی کرو

پاپ آپ 2*3 خمیده یا کرو با پروفیل درجه یک آلومینیومی به ضخامت 16 فقط در مجموعه آوا استند ارائه میشود.

مدل پاپ آپ نمایشگاهی خمیده دارای 2 لت و 3 ماژول است.
ارتفاع در پاپ آپ نمایشگاهی خمیده 2.30 و هر لت 70 سانت است که در مجموع برای چاپ 4 لت نیاز دارد.
چاپ پلات لمینیت بهترین نوع چاپ برای این سازه است.
4