در پاپ آپ استند های L تلفیقی از چند پاپ آپ تخت و یا ینری هستند که با یک اتصال فنری به هم متصل میشوند. با این نوع پاپ آپ ها کار غرفه آرایی بسیار راحتتر ست و طراحی یک دستی نیز به ما ارائه میدهد.