پاپ آپ کانتر مگنتی

میز کانتر نمایشگاهی مگنتی انحصاری آوا استند راحت ترین سازه میز کانتر برای نصب است. مفصل ها و خطکش توسط آهنربا به هم متصل میشوند.
پاپ آپ کانتر مگنتی