پاپ آپ کانتر ریلی پین دار طرح سوئیسی

در میز کانتر نمایشگاهی پین دار خطکش ها با کمک پین به داخل مفصل جا میروند. تنها تفاوت میز کانتر های آوا استند در نوع نصب سازه است.
پاپ آپ کانتر کشویی