رول آپ استند رومیزی

از رول آپ گردان صرفا جهت تبلیغ چند محصول یک برند در یک سازه استفاده میشود. اکثرا این رول آپ ها دو وجهی و یا دو طرفه می باشند، و جایگاه خوبی برای تبلیغات و معرفی محصولات به شمار می روند.