کاتالوگ استند تریبون دار تاشو

جاکاتالوگی تریبون دار هم به عنوان میز سمپل و هم به عنوان جای کاتالوگ و بروشور استفاده میشود. این محصول تاشو و داخل کیف قرار میگیرد.

کاتالوگ استند تریبون دار تاشو