استند سه وجهی گردان

استند سه وجهی گردان  سه وجه قابلیت نصب بنر را دارد. این استند با چرخش بنر ها را به نمایش می گذارد.
ابعاد استند سه وجهی گردان 90*120 و 60*120 می باشد.
 
استند سه وجهی گردان