رول آپ  استند گردان (رول آپ گردان)

رول آپ گردان (موتوردار) جهت تبلیغ چند محصول در یک سازه استفاده میشود. این سازه هم به صورت آویز و هم به صورت زمینی ارائه میشود. بیشترین کاربرد این محصول در فضاهای بالای 12 متر است. 

رول آپ  A12 (رول آپ گردان)