رول آپ   A10

رول آپ پایه پهن به عنوان رول آپ درجه یک از جنس آلومینیوم با ایستایی فوق العاده ارائه میشود. این سازه دارای کیف جهت حمل راحت محصول است. بهترین متریال مورد استفاده به دلیل ضد پاره شوندگی و ضد آب بودن پلات لمینیت است.
رول آپ   A10