استند پرچمی 5 متر

استند پرچمی 5 متری مانند دیگر استند های پرچمی دارای پایه ثابت و سبک می باشد. ابعاد استند پرچمی 5 متر 120*450 بوده و دو طرفه می باشد.

استند پرچمی 5 متر