پاپ آپ خطکش کشویی

 پاپ آپ کشویی سازه ای سبک جهت حمل راحت با قابلیت نصب آسان است. خطکش ها به صورت کشویی داخل مفصل میروند پاپ آپ خطکش کشویی