پاپ آپ کانتر کشویی

در میز کانتر نمایشگاهی کشویی خطکش ها به صورت کشویی به داخل مفصل جا میروند. تنها تفاوت میز کانتر های آوا استند در نوع نصب سازه است.
پاپ آپ کانتر کشویی