میز کانتر سمپلینگ ABS جنس درجه یک از مواد درجه یک ، بسیار مقاوم و شکیل
برای اولین بار در ایران شاهد نمونه ای بسیار با کیفیت در زمینه میز کانتر سمپل هستید.