پوستر استند

از پوستر استند برای نصب و نمایش پوستر و متن در فضاهای داخلی و خارجی استفاده می شود. از این نوع استند در نمایشگاه ها، فروشگاه ها، مراکز خرید، رستوران ها و تمامی مکان های عمومی می توان استفاده کرد. 

ویژگی ها ی پوستر استند

  • استحکام بالا
  • عمری بودن
  • راحتی تعویض طرح
 
پوستر استند